Choose country:
Choose language:
This is a demo of a seamless insert of an Icecat LIVE product data-sheet in your website. Imagine that this responsive data-sheet is included in the product page of your webshop. How to integrate Icecat LIVE JavaScript.

Aerocool AEROPGSXPRED-BL - case E-ATX X-PREDATOR Black- 1.0mm SECC- for XL-ATX Motherboard

Bảng dữ liệu này cần phải được mô tả, điều chỉnh, hoàn thiện, hoặc ánh xạ (map). Bổ sung bảng dữ liệu sản phẩm ngay bây giờ với giá 4,95 €. Áp dụng các Điều Khoản & Điều Kiện Chung của Icecat.

Ngay bây giờ hãy ưu tiên việc chỉnh sửa bảng dữ liệu bởi một biên tập viên Icecat (4,95 €)! Bằng cách này, quý khách sẽ đặt mua dịch vụ hoàn thiện bản mô tả sản phẩm (không phải là sản phẩm hữu hình) bằng (các) ngôn ngữ mà quý khách cần.
Add to compare
You can only compare products that are fully described in the Icecat standard format, and belong to the same category.
Nhãn hiệu:
The general trademark of a manufacturer by which the consumer knows its products. A manufacturer can have multiple brand names. Some manufacturers license their brand names to other producers.
Aerocool
Tên mẫu :
Product name is a brand's identification of a product, often a model name, but not totally unique as it can include some product variants. Product name is a key part of the Icecat product title on a product data-sheet.
AEROPGSXPRED-BL - Aerocool case E-ATX X-PREDATOR Black- 1.0mm SECC- for XL-ATX Motherboard
Mã sản phẩm :
The brand's unique identifier for a product. Multiple product codes can be mapped to one mother product code if the specifications are identical. We map away wrong codes or sometimes logistic variants.
AEROPGSXPRED-BL
Hạng mục
Does not fit in any category
không phân loại
Data-sheet quality: only logistic data imported
The quality of the data-sheets can be on several levels:
only logistic data imported: we have only basic data imported from a supplier, a data-sheet is not yet created by an editor.
created by Aerocool: a data-sheet is imported from an official source from a manufacturer. But the data-sheet is not yet standardized by an Icecat editor.
created/standardized by Icecat: the data-sheet is created or standardized by an Icecat editor.
Ngày phát hành : 03 Th04 2015
The date Icecat noticed for the first time that this product was included in the price list of a channel partner
Xem sản phẩm : 287
Thống kê này được dựa trên 71986 trang thương mại điện tử đang sử dụng (các gian hàng trực tuyến, các nhà phân phối, các trang web so sánh, các trang chủ hiệu dụng (ASP) thương mại điện tử, các hệ thống mua, vân vân) tải xuống tờ dữ liệu này của Icecat kể từ 03-04-15 Chỉ các nhãn hiệu tài trợ mới có trong nội dung phân phối của free Open Icecat với 70322 thành viên sử dụng free Open Icecat..
Chỉnh sửa thông tin vào ngày : 03 Th04 2015
The date of the most recent change of the data-sheet in Icecat's system
Long product name Aerocool AEROPGSXPRED-BL - case E-ATX X-PREDATOR Black- 1.0mm SECC- for XL-ATX Motherboard :
The short editorial description of Aerocool AEROPGSXPRED-BL - case E-ATX X-PREDATOR Black- 1.0mm SECC- for XL-ATX Motherboard

Aerocool AEROPGSXPRED-BL - Aerocool case E-ATX X-PREDATOR Black- 1.0mm SECC- for XL-ATX Motherboard
Thêm >>>
Short summary description Aerocool AEROPGSXPRED-BL - case E-ATX X-PREDATOR Black- 1.0mm SECC- for XL-ATX Motherboard:
This short summary of the Aerocool AEROPGSXPRED-BL - case E-ATX X-PREDATOR Black- 1.0mm SECC- for XL-ATX Motherboard data-sheet is auto-generated and uses the product title and the first six key specs.
Aerocool AEROPGSXPRED-BL - Aerocool case E-ATX X-PREDATOR Black- 1.0mm SECC- for XL-ATX Motherboard
Long summary description Aerocool AEROPGSXPRED-BL - case E-ATX X-PREDATOR Black- 1.0mm SECC- for XL-ATX Motherboard :

Aerocool AEROPGSXPRED-BL - Aerocool case E-ATX X-PREDATOR Black- 1.0mm SECC- for XL-ATX Motherboard

This is an auto-generated long summary of Aerocool AEROPGSXPRED-BL - case E-ATX X-PREDATOR Black- 1.0mm SECC- for XL-ATX Motherboard based on the first three specs of the first five spec groups.

Cảm ơn quý khách đã đặt dịch vụ sửa đổi bảng dữ liệu của Icecat.

Bảng dữ liệu của quý khách sẽ được mô tả/sửa đổi trong một vài ngày.